Általános Szerződési Feltételek

/Ajándékutalvány/

A Hatvany Kávéház és Szalon Kft. (továbbiakban Kibocsátó) a jelen Általános Szerződési Feltételekkel(továbbiakban ÁSZF) meghatározza az általa kibocsátott ajándékutalvány megvásárlásának és felhasználásánakfeltételeit.

A Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés tartalmát – a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett - ajelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a www.aranybastya.com honlapon található továbbitájékoztatások határozzák meg.

A Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és tudomásulveszi, hogy azok a Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik, illetvehozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezeléshez.

1. A Kibocsátó adatai

1.1. A Kibocsátó neve: Hatvany Kávéház és Szalon Kft.
1.2. A Kibocsátó székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1015 Budapest, Csónak utca
1.1.3. A Kibocsátó elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használtelektronikus levelezési címe: info@aranybastya.com
1.4. Cégjegyzékszáma: 01-09-381305
1.5. Adószáma: 29156052-2-41
1.6. Telefonszáma: +36 20 396 9254
1.7. Weboldal: www.aranybastya.com

2. Az étterem adatai

2.1. Az étterem neve: Aranybástya étterem

2.2. Az étterem címe: 1015 Budapest, Csónak utca 1. (Aranybástya étterem)

3. Fogalmak

3.1. Kibocsátó: a Hatvany Kávéház és Szalon Kft., mely az ajándékutalványt előállítja és értékesíti.

3.2. Vevő: aki saját vagy a kedvezményezett részére ajándékutalványt vásárol.

3.3. Kedvezményezett: az az ajándékutalvány felhasználására jogosult harmadik személy, akinek a neve azajándékkártyán feltüntetésre került.

3.4. Utalványbirtokos: az az ajándékutalvány felhasználására jogosult harmadik személy, akinek az ajándékkártyaa birtokában van.

3.5. Ajándékutalvány: előre meghatározott értékekben a Kibocsátó weboldalán megvásárolható, névre szóló,sorszámmal ellátott nyomdai vagy elektronikus úton (elektronikus voucher) a Kibocsátó által kiállítottajándékkártya, melyet annak birtokosa a kártyán meghatározott érvényességi időn belül, előzetes asztalfoglalást,majd a teljesítési (felhasználási) helyen az utalvány felmutatását követően étel- és italfogyasztásra beválthat,felhasználhat.

3.6. Ajándékutalvány értéke: a weboldalon az utalvány áraként/értékeként feltüntetett összeg.

3.7. Érvényességi idő: a kiállítástól számított 6 (hat) hónap, mely időn belül az ajándékutalvány beváltható.

3.8. Szolgáltatás: az ajándékutalványon feltüntetett összeg erejéig étel- és italfogyasztási lehetőséget magábanfoglaló éttermi kiszolgálás az Aranybástya étteremben.

3.9. Teljesítési (felhasználási) hely: Aranybástya étterem

4. Az Ajándékutalvány és az ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre

4.1. Az Ajándékutalvány a Kibocsátó által nyomdai vagy elektronikus úton kiállított okirat, mely egy alkalommaltörténő szolgáltatás-igénybevételre jogosít.

4.2. A sorszámmal ellátott Ajándékutalvány a Vevő által megjelölt néven és a választott értékkel azonos vételáronkerül kiállításra, illetve értékesítésre.

4.3. Az Ajándékutalvány a kibocsátott ajándékkártyán vagy az elektronikusan megküldött dokumentumbanfeltüntetett értéknek megfelelő összeg erejéig az Aranybástya étteremben történő étel- és italfogyasztásrahasználható fel.

4.4. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 (hat) hónap, melynek meghosszabbításáranincs lehetőség. A felhasználási határidő, a lejárat dátuma az Ajándékutalványon feltüntetésre kerül.

4.5. Az Ajándékutalvány értékének, illetve a lejáratig fel nem használt összegnek a visszatérítésére nincs mód.

4.6. Az Ajándékutalvány felhasználására az Utalványbirtokos jogosult. Sem a Kibocsátó, sem felhasználási helyszemélyzete nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.

4.7. A fel nem használt, nyomdai úton kiállított Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése esetén a Vevő vagya Kedvezményezett nem jogosult az Ajándékutalvány ismételt igénylésére, Kibocsátó azt pótolni nem köteles. Avételár visszakövetelésére nincs lehetőség.

5. Az online megrendelés menete

5.1. A címlet kiválasztásaA Vevő a weboldalon a különböző árkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt utalványt.

5.2. Az utalvány kosárba helyezéseA darabszám megadását követően a Vevő a virtuális kosárba helyezi az utalványt. Az utalvány kosárbahelyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség, lehetőség van további címletek kiválasztására a „vásárlásfolytatása” gomb megnyomásával. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

5.3. A kosár tartalmának megtekintéseA rendelés során a kosár tartalma megtekinthető, módosítható és törölhető. Amennyiben a kosár nem amegrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „mennyiség” oszlopban, majd a „kosár frissítése”megnyomásával változtatható a darabszám. A kosár tartalma az utalvány melletti „X” megnyomásával törölhető.Amennyiben a Vevő nem kíván további utalványokat vásárolni, a kosár tartalmának ellenőrzését és a szállításmódjának a kiválasztását követően kattinthat a „tovább a pénztárhoz” gombra.

5.4. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadásaA rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (keresztnév, vezetéknév, cím (ország, utca, házszám, város,megye, irányítószám), e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A „rendelési jegyzetek” szövegdobozban aVevő tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

5.5. Fizetés, a megrendelés elküldéseAz online vásárlás során a Vevő az adatok megadásával és az utalvány vételárának kifizetésével véglegesíti éselküldi a megrendelését a Kibocsátónak, mellyel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseités tudomásul veszi, hogy azok a Kibocsátó és a Vevő között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik,valamint hozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerinti adatkezeléshez.

5.6. VisszaigazolásA sikeres fizetés esetén – amennyiben az elektronikus voucher mint szállítási mód került kiválasztásra - a Vevőáltal megadott e-mail címre megküldésre kerül a visszaigazoló értesítés mellett a letölthető ajándékutalvány is. Postai kézbesítés vagy személyes átvétel esetén csak visszaigazoló értesítést küld a Kibocsátó.

6. Fizetési feltételek

6.1. Az utalvány vételárának kiegyenlítése online fizetési felületen keresztül kizárólag bankkártyával történőfizetéssel lehetséges.

6.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok akereskedőhöz nem jutnak el. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Az utalvány vételára

A vételár a weboldalon és az Ajándékutalványon - annak értékeként - megjelölt összeggel azonos, mely az áfáttartalmazza, a postai szállítási költséget viszont nem.

8. Szállítási módok

8.1. Az Ajándékutalvány online kifizetését követően kerül sor a szállításra.

8.2. Elektronikus Ajándékutalvány választása esetén a szállítás - a Vevő által megadott e-mail címre - elektronikusúton történik, letölthető fájl formájában, ingyenesen.

8.3. A személyes átvétel választása esetén a nyomdai úton előállított ajándékkártya nyitvatartási időben átvehetőa felhasználási helyen.

8.4. A postai ajánlott küldeményként történő szállítás esetén a Kibocsátó 1000,-Ft szállítási költséget számol fela megrendelés leadásakor, mely az online fizetendő összeget növeli.

9. Az utalvány beváltása

9.1. Az Ajándékutalvány kizárólag az Aranybástya étteremben váltható be az utalványon megjelölt érvényességiidő alatt.

9.2. Az Utalványbirtokos az étterem nyitvatartási idejében, az előzetes asztalfoglalást és a sérülésmentes,azonosítható Ajándékutalvány felmutatását követően jogosult a meghatározott értékű szolgáltatásokigénybevételére.

9.3. Az Utalványbirtokos már az előzetes asztalfoglaláskor köteles jelezni a felhasználási hely felé, hogyAjándékutalványt kíván beváltani.

9.4. Az elektronikus Ajándékutalvány nyomtatott és digitális formában is felmutatásra kerülhet.

10. A megrendelés lemondása, elállás

10.1. A Vevő a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől a megrendelt utalványkézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül írásban, indokolás nélkül elállhat.

10.2. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az utalvány átvételének napja közötti időszakbanis gyakorolhatja.

10.3. Elállás esetén a Kibocsátó és a felhasználási hely törli az Ajándékutalványt mint felhasználható utalványt.

10.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Kibocsátó köteles a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, delegkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni a Vevő részére.

10.5. Az Ajándékutalvány felhasználása, beváltása esetén a szerződés szerződésszerűen teljesítettnek minősül,így attól elállni nem lehet.

11. A panaszkezelés rendje:

11.1. A Kibocsátó és a felhasználási hely célja, hogy a megrendelést a Vevő és a szolgáltatást igénybe vevő teljesmegelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Vevőnek vagy az Utalványbirtokosnak mégis valamilyenpanasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi e-mail címen vagylevél útján is közölheti:e-mail: info@aranybastya.com, levelezési cím: Hatvany Kávéház és Szalon Kft. 1015 Budapest Csónak utca 1.

11.2. A Kibocsátó a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az érintett a panaszkezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kibocsátó a panaszról és az azzalkapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát e-mailbenmegküldi a panaszosnak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Kibocsátó 30 napon belül írásban kivizsgálja. A panaszt elutasító álláspontjátmegindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Kibocsátó ésazt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A panasz elutasítása esetén hatósági eljárás vagy békéltető testület eljárás kezdeményezhető.

11.5. A panaszos fordulhat továbbá a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként akormányhivatalok járnak el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. Panasz esetén lehetőség van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége a www.bekeltetes.huoldalon található.

11.7. A követelés érvényesítésére polgári peres vagy nemperes eljárás is kezdeményezhető.

12. Adatvédelem:

12.1. Az Adatkezelési Szabályzat elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.

13. Záró rendelkezések:

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Kibocsátó jogosult egyoldalúan módosítani.

13.2. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2021. szeptember

Hatvany Kávéház és Szalon Kft. (hereinafter the Issuer) defines the conditions for the purchase and use of the gift voucher issued by it with these General Terms and Conditions (hereinafter T&C).

The content of the contract between the Issuer and the Buyer is determined - in addition to the provisions of the relevant legislation - by these General Terms and Conditions, as well as by additional information on the website www.aranybastya.com.

By sending the order, the Customer accepts the provisions of these General Terms and Conditions and acknowledges that they are an inseparable part of the contract between the Issuer and the Customer, and consents to data management in accordance with the provisions of the Data Protection Policy.

1. Data of the Issuer

1.1. Name of the Issuer: Hatvany Kávéház és Szalon Kft.
1.2. The seat of the Issuer (and also the place of complaint handling): 1015 Budapest, Csónak utca 1.
1.3. Contact information of the Issuer, regularly used electronic mail address for contact with users: info@aranybastya.com
1.4. Company registration number: 01-09-381305
1.5. Tax number: 29156052-2-42
1.6. Telephone number: +36 20 396 92 54
1.7. Website: www.aranybastya.com

2. Restaurant details

2.1. The name of the restaurant: Aranybástya restaurant

2.2. Address of the restaurant: 1015 Budapest, Csónak utca 1. (Aranybástya restaurant)

3. Concepts

3.1. Issuer: Hatvany Kávéház és Szalon Kft., which produces and sells the gift voucher.

3.2. Buyer: the person who buys a gift certificate for himself or for the beneficiary.

3.3. Beneficiary: the third party entitled to use the gift voucher, whose name is indicated on the gift card.

3.4. Voucher holder: the third person entitled to use the gift voucher who owns the gift card.

3.5. Gift voucher: a gift card issued by the Issuer, which can be purchased in predetermined values on the Issuer's website, printed in a name, with a serial number, or electronically (electronic voucher), which can be redeemed and used by the holder for food and drink consumption within the validity period specified on the card, after making a table reservation in advance, and after presenting the voucher at the fulfillment (use) location.

3.6. Gift voucher value: the amount indicated as the price/value of the voucher on the website.

3.7. Validity period: 6 (six) months from the date of issue, within which time the gift voucher can be redeemed.

3.8. Service: restaurant service including food and drink up to the amount indicated on the gift voucher in the Aranybástya restaurant.

3.9. Place of performance (use): Aranybástya restaurant

4. The scope of the Gift Voucher and the services that can be used against it

4.1. The Gift Voucher is a document issued by the Issuer in printed or electronic form, which entitles you to a one-time service request.

4.2. The numbered Gift Voucher will be issued or sold under the name specified by the Buyer and at the same purchase price as the chosen value.

4.3. The Gift Voucher can be used for food and drink at the Aranybástya restaurant up to the amount indicated on the issued gift card or the electronically sent document.

4.4. The validity period of the Gift Voucher is 6 (six) months from the date of issue, which cannot be extended. The deadline for use and the expiration date are indicated on the Gift Voucher.

4.5. There is no way to refund the value of the Gift Voucher or the amount not used before the expiration date.

4.6. The Voucher Holder is entitled to use the Gift Voucher. Neither the Issuer nor the staff of the place of use investigates the ownership of the voucher.

4.7. In case of loss or destruction of an unused, printed Gift Voucher, the Buyer or Beneficiary is not entitled to re-claim the Gift Voucher, and the Issuer is not obliged to replace it. It is not possible to reclaim the purchase price.

5. Procedure of the online order

5.1. Selecting the denominationThe Customer can select the desired voucher by clicking on the different price categories on the website.

5.2. Placing the voucher in the basketAfter specifying the quantity, the Customer places the voucher in the virtual basket. Placing the voucher in the basket does not create a payment obligation, it is possible to select additional denominations by pressing the "continue shopping" button. The cart automatically calculates the total amount of the order.

5.3. Viewing the contents of the basketDuring the order, the contents of the basket can be viewed, modified and deleted. If the basket does not contain the quantity you want to order, you can change the quantity by clicking on the "quantity" column and then "update the basket". The contents of the basket can be deleted by pressing the "X" next to the voucher. If the Customer does not wish to purchase additional vouchers, after checking the contents of the basket and selecting the delivery method, he can click on the "continue to checkout" button.

5.4. Entering data related to purchase, delivery and paymentWhen ordering, it is necessary to provide invoicing-related data (first name, last name, address (country, street, house number, city, county, postal code), e-mail address, telephone number). In the "order notes" text box, the Customer can enter any information related to his order.

5.5. Payment, sending the orderDuring the online purchase, the Buyer finalizes and sends his order to the Issuer by entering the data and paying the purchase price of the voucher, by which he accepts the provisions of these General Terms and Conditions and acknowledges that they form an inseparable part of the contract between the Issuer and the Buyer, as well as consents to data management in accordance with the Data Protection Regulations.

5.6. ConfirmationIn case of successful payment - if the electronic voucher was selected as the delivery method - the downloadable gift certificate will be sent to the e-mail address provided by the Customer in addition to the confirmation notification. In the case of postal delivery or personal collection, the Issuer only sends a confirmation notification.

6. Payment terms

6.1. Payment of the purchase price of the voucher can only be made by bank card via the online payment interface.

6.2. Online bank card payments are made through Barion's system. The bank card data will not reach the merchant. Barion Payment Zrt. is an institution under the supervision of the Magyar Nemzeti Bank, license number: H-EN-I-1064/2013.

7. Purchase price of the voucher

The purchase price is the same as the amount indicated on the website and on the Gift Voucher as its value, which includes VAT, but does not include postal delivery costs.

8. Delivery methods

8.1. Delivery will take place after online payment of the Gift Voucher.

8.2. In the case of choosing an Electronic Gift Voucher, the delivery - to the e-mail address provided by the Customer - is carried out electronically, in the form of a downloadable file, free of charge.

8.3. If you choose personal collection, the printed gift card can be collected at the point of use during opening hours.

8.4. In the case of delivery by registered mail, the Issuer charges HUF 1,000 shipping costs when placing the order, which increases the amount to be paid online.

9. Redemption of the voucher

9.1. The Gift Voucher can only be redeemed at the Aranybástya restaurant during the validity period indicated on the voucher.

9.2. The Voucher Holder is entitled to use services of a specified value during the restaurant's opening hours, after making a reservation in advance and presenting an undamaged, identifiable Gift Voucher.

9.3. The Voucher Holder is obliged to indicate to the place of use that he wishes to redeem a Gift Voucher already at the time of the preliminary table reservation.

9.4. The electronic Gift Voucher can be presented in both printed and digital form.

10. Cancellation of the order

10.1. The Buyer may withdraw from the absentee contract in writing within 14 (fourteen) calendar days from the receipt of the ordered voucher, without giving reasons.

10.2. The Buyer may exercise his right of withdrawal in the period between the date of conclusion of the contract and the date of receipt of the voucher.

10.3. In case of cancellation, the Issuer and the place of use will delete the Gift Voucher as a usable voucher.

10.4. In case of exercising the right of withdrawal, the Issuer is obliged to refund the amount paid by the Buyer to the Buyer immediately, but no later than within 14 (fourteen) days from the date of learning about the withdrawal.

10.5. If the Gift Voucher is used or redeemed, the contract is deemed to have been fulfilled in accordance with the contract, so it is not possible to withdraw from it.

11. Procedure for handling complaints:

11.1. The aim of the Issuer and the place of use is to fulfill the order to the complete satisfaction of the Buyer and the user of the service. If the Buyer or the Voucher Holder still has any complaint regarding the contract or its performance, he can communicate his complaint to the following e-mail address or by letter:e-mail: info@aranybastya.com, mailing address: Hatvany Kávéház és Szalon Kft. 1015 Budapest Csónak utca 1.

11.2. The Issuer investigates the verbal complaint immediately and remedies it as necessary. If the person concerned does not agree with the handling of the complaint or the immediate investigation of the complaint is not possible, the Issuer will immediately record the complaint and its position on it and send a copy of it to the complainant by e-mail.

11.3. The Issuer will investigate the written complaint in writing within 30 days. He gives reasons for his position rejecting the complaint. The minutes of the complaint and the copy of the response are kept by the Issuer for five years and presented to the inspection authorities upon their request.

11.4. If the complaint is rejected, an official procedure or a conciliation board procedure can be initiated.

11.5. The complainant can also contact the consumer protection authority. Government offices act as general consumer protection authorities: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. In the event of a complaint, it is possible to contact a conciliation body, whose contact information can be found on the website www.bekeltetes.hu.

11.7. Civil litigation or non-litigation proceedings can also be initiated to enforce the claim.

12. Data protection:

12.1. The Data Management Policy is available on the website indicated above.

13. Final provisions:

13.1. The Issuer is entitled to amend these General Terms and Conditions unilaterally.

13.2. In matters not regulated in the General Terms and Conditions, Hungarian law is the governing law.

Budapest, September 2021