Borbás-Tóth Marica

Vegetáció című kiállítása

2022. szeptember 23. - 2023. január 15.
Kurátor: Bán Blanka

A sorozatot a művész azon gondolata ihlette, miszerint az absztrakt festészetnek alapvetően két nagy csoportja létezik; az ún. irányított véletlennek nagy teret engedő, szabad gesztusokra és pillanatnyi intuíciókra hagyatkozó absztrakt festészet, és az előre megtervezett, kötött formákból építkező, inkább precizitásra, mint véletenre hagyatkozó absztrakt festészet. Míg saját műveivel inkább az utóbbi csoportba sorolódik, azt az illúziót kelti, hogy az előbbibe tartozik. Saját bevallása szerint szórakoztatónak találja nézőinek elbizonytalanítását, hiszen az emberi agy alapvetően szelektálni és leegyszerűsíteni igyekszik a vizuális információkat, így próbál egyszerű választ adni a kérdésre: „mit is látok itt?”.

Az Aranybástya Étterem belső tere az aktuális magyar művész kiálltásával a falakon.

Ebédeljen nálunk!

A kiállítástól függetlenül nyitvatartási időben várjuk sok szeretettel újragondolt és hagyományos fogásainkkal!